Windcluster Norway er en teknologi-, industri-, og leverandørklynge. Klyngens medlemmer samarbeider om gjensidig å styrke hverandres konkurransekraft for å oppnå leveranser av produkter og tjenester til produksjon av vindenergi, samt produksjon av vindenergi, til havs og på land i definerte markeder.

Windcluster Norway skal profilere klyngen og dens medlemmer i relevante miljø og markeder for å oppnå best mulig rammebetingelser og rekrutteringsgrunnlag for å styrke klyngens konkurransekraft og markedsposisjon.

Windcluster Norway skal legge til rette for innovasjon og nyskaping innen vindkraftområdet gjennom å styrke samarbeidet mellom bedrifter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt.

Windcluster Norway skal bidra til at omgivelsene får informasjon og innsikt innen fornybar energi og vindkraft.

Windcluster Norway tilbyr medlemskap til bedrifter og organisasjoner som styrker klyngens konkurransekraft, uavhengig av geografisk tilknytning.

Last ned: Gjeldende vedtekter for Windcluster Norway etter årsmøte 17. mars 2016