Inger Marie er senior forretningsutvikler i Sintef Energi.