Windcluster Norways førjulstreff ble arrangert 8. desember på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte med 60 i salen og 45 på en svært stemningsfull førjulstreff middag!

I korte trekk fikk vi høre at :

  • Statkraft er on track i forhold til utbyggingen på Fosen
  • Sarepta og Trønderenergi satser på å bygge ut flere vindkraftprosjekter i Trøndelag
  • Statoil holder seg på dypt vann og satser for fullt på offshore vind
  • Norsk Vind Energi i Stavanger bygger for fullt i Rogaland
  • Vestas etablerer kontor i Trondheim for deres aktivitet i hele Norge
  • Sverige skal bruke 100 Milliarder kroner på utbygging av vindkraft fram til 2030
  • Vindkraftutbygginger i Norge kan være lønnsom uten subsidier etter 2020
  • Multiconsult og Proactima delte erfaringer for hvordan bygge ut vindkraftpark effektivt med fokus på HMS

Presentasjonene er nå klare, og dersom du ønsker en eller flere av presentasjonene er det bare å kontakte daglig leder Vegard Saur på [email protected]