Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger Den akselererende teknologiske utviklingen gjør det nå mulig å lage åpne plattformer hvor ulike leverandører distribuerer sine systemer/ tjenester, og Norge har et bredt spekter av relevante teknologibedrifter. Industry Meets Science vil sette fokus på hvilke muligheter dette kan gi i form av økt effektivitet og sikkerhet i arbeids-operasjoner innenfor vind/offshore vind. SINTEF Ocean presenterer resultater for offshore monopel løsninger.