Bilde av vindmøller Avsluttet prosjekt

Forprosjekt drift og vedlikehold

Windcluster Norway har gjennomført et forprosjekt på drift og vedlikehold av vindparker, der målet har vært å avklare hvilke behov vindkraftparkeiere og operatører av vindkraftparker har. Dette for å identifisere ulike oppgaver som utføres innen…

Les mer
Bilde av vindmøller Aktivt prosjekt

Verdi i vind

Windcluster Norway gjennomfører Prosjektet Verdi i Vind i samarbeid med Åfjord Utvikling og Fornybarklyngen. Prosjektet har fått støtte Trøndelag fylkeskommune og Fosen Regionråd, og skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping basert…

Les mer
Bilde av vindmøller Avsluttet prosjekt

Presentasjoner fra Industry meets Science 15.

Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger Den akselererende teknologiske utviklingen gjør…

Les mer
Bilde av vindmøller Avsluttet prosjekt

Presentasjoner fra Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar 30. mars

Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar ble arrangert 30. mars på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte.   I korte trekk fikk vi høre: Windcluster Norways strategi for 2017-2020 Hvordan NTE…

Les mer
Bilde av vindmøller Avsluttet prosjekt

Presentasjoner fra Windcluster Norways førjulstreff 8. desember

Windcluster Norways førjulstreff ble arrangert 8. desember på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte med 60 i salen og 45 på en svært stemningsfull førjulstreff middag! I korte trekk…

Les mer
Bilde av vindmøller Avsluttet prosjekt

Presentasjoner fra Industry meets Science 21. juni

Windcluster Norway og NOWITECH arrangerte Industry meets Science tirsdag 21. juni i Trondheim HAVVIND – en av verdens mest dynamiske, grønne og miljøvennlige bransjer – den neste store eksportnæringen for…

Les mer