Pågående prosjekter

Verdi i vind

Windcluster Norway gjennomfører Prosjektet Verdi i Vind i samarbeid med Åfjord Utvikling og Fornybarklyngen. Prosjektet har fått støtte Trøndelag fylkeskommune og Fosen Regionråd, og skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping basert på eksisterende vindparker i Trøndelag.  Herunder skal prosjektet bidra til   at eiere og operatører av vindkraft får best mulige forutsetninger for sin virksomhet i form av kompetanse, underleveranser…

» Les mer