STYRET I WINDCLUSTER NORWAY

Leif Røv

Styreleder

Leif er daglig leder/CEO i Vertikalservice AS

+47 916 97 697

Eirik Skare

Styremedlem

Eirik er Business Development Manager Renewables i Cegal

+47 913 02 327

Arild Soleim

Styremedlem

Arild er Kraftverksjef i Statkraft

+47 922 71 702
inger marie malvik

Inger Marie Malvik

Styremedlem

Inger Marie er senior forretningsutvikler i Sintef Energi.

+47 481 42 328
Torhild Aarbergsbotten

Torhild S. Aarbergsbotten

Daglig leder

Administrasjon

+47 900 85 005

Kurt Benoninsen

Styremedlem

Kurt er seksjonsleder vindkraft i Multiconsult

+47 957 03 944
ragnhild remmen bull

Ragnhild Remmen Bull

Styremedlem

Ragnhild er Key Account Manager i Trønderenergi

+47 974 27 357