STYRET I WINDCLUSTER NORWAY

Leif Røv

Styreleder

Leif er Divisjonssjef i BKK Enotek AS

+47 916 97 697

Haakon Alfstad

Styremedlem

Haakon er Senior Vice President Project Delivery i Statkraft

+47 950 79 515

Eirik Skare

Styremedlem

Eirik jobber er Vice President Sales & Marketing i Kongsberg Digital AS

+47 913 02 327

Ragnhild Remmen Bull

Styremedlem

Ragnhild er Head of Commercial Management Hydro & Power i TrønderEnergi Kraft AS

+47 974 27 357

Hans Christian Bolstad

Styremedlem

Hans Christian er Senior Project Manager, SINTEF Energy

+47 994 60 751

Vegard Saur

Daglig leder

Windcluster Norway

+47 958 58 674

Viggo Iversen

Leder marked

Windcluster Norway

+47 474 56 601

Hanna Maroz

Leder leverandørutvikling

Windcluster Norway

+47 939 57 694