Strategiplan 2012-2014

10 april 2012 lanserte Windcluster Norway en ny strategi for foreningen for perioden 2012- 2014.

Foreningens hovedmål for strategiperioden er at Windcluster Norway´s medlemsbedrifter samlet sett skal øke sin omsetning innen vindkraft med 100% .

For å nå dette hovedmålet er det definert 6 hovedstrategier:

1.  Leverandørutvikling
2.  Kommunikajson
3.  Markedsorientering
4.  Samarbeid og samhandling med forsknings- og utdanningsinstitusjoner
5.  Medlemsveks
6.  Organisasjonsutvikling Windcluster Norway

Les strategidokumentet og foresightanalysen som la grunnlaget for strategien her

Last ned: Strategiplan 2012-2014 Windcluster Norway