OM PRONEO

Proneo er et kompetansemiljø som skal bidra til økt regional verdiskaping gjennom utvikling av eksisterende næringsliv, koblinger mellom FoU og næringsaktører og nyetableringer.

Proneo er ansvarlig for flere større langsiktige utviklingsprogram, bl.a. Arena Vindenergi.

Arena Vindenergi finansieres av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge og SIVA.

Les mer på Proneo sin egen nettside, www.proneo.no