Et nasjonalt industrieventyr i sikte

Visjonen med etableringen av Windcluster Norway er å legge grunnlaget for et nytt nasjonalt industrieventyr basert på produksjon av vindenergi.

Windcluster Norway (WN) er en bredt sammensatt medlemsorganisasjon bestående av bedrifter knyttet til vindkraftproduksjon på land og til havs. Den ble etablert 30. august 2010, og har siden arbeidet hardt for å styrke medlemsbedriftenes konkurransekraft hver for seg, samt muliggjøre større samarbeidsprosjekter mellom medlemsbedriftene som gjør dem enda mer attraktive i et nasjonalt og internasjonalt marked.

vindmolle_startside

Mål om 100 prosent omsetningsøkning

Medlemsbedriftene i vindklyngen har som hovedmål å samlet sett øke sin omsetning innen vindkraft med hundre prosent fram mot 2014.

De mange kompetente medlemmene utgjør et sterkt nettverk innenfor et bredt spekter av fagområder, og forsknings- og utviklingsmiljøene i Trøndelag er viktige samarbeidspartnere. Per i dag er det 62 medlemmer av klyngen.

Formålet med etableringen av Windcluster Norway er å:

 • samarbeide om å styrke hverandres konkurransekraft
 • felles profilering opp i mot relevante miljø og markeder
 • skape gode rammebetingelser og rekrutteringsgrunnlag for ansatte
 • styrke samarbeidet mellom bedrifter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • legge til rette for innovasjon og nyskaping
 • spre informasjon om fornybar energi og vindkraft
 • samarbeide om å styrke hverandres konkurransekraft
 • felles profilering opp i mot relevante miljø og markeder
 • skape gode rammebetingelser og rekrutteringsgrunnlag for ansatte
 • styrke samarbeidet mellom bedrifter og kompetansemiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • legge til rette for innovasjon og nyskaping
 • spre informasjon om fornybar energi og vindkraft
Medlemmer
År i bransjen
+
Vindmøller siden 2010

Administrasjonen

Torhild S. Aarbergsbotten

Torhild S. Aarbergsbotten

Styret

Ragnhild Remmen Bull

Ikon av person

Eirik Skare

Ikon av person

Leif Røv