Selskapet SIVA Verdal Eiendom AS (SVE) ble etablert 17.12.2002 og er et naturlig steg videre i samarbeidet mellom Kværner Verdal og SIVA. Alle SIVAs engasjementer i Verdal er nå samlet…

Les mer

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom: –          Nyetableringer og knoppskytinger –          Utvikling av eksisterende næringsliv –          Innovasjon i offentlig sektor –          Utvikling…

Les mer

Eolus Vind AB is one of the leading actors in planning, projecting and establishing wind power plants in Scandinavia and the Baltic countries. Since its beginning in 1990 Eolus has…

Les mer