Om WSP Norge AS

WSP Norge er en av Norges ledende virksomheter innen profesjonell prosjektledelse. Selskapet leverer prosjektledelse, prosjektutvikling og prosjektrelaterte spesialisttjenester til offentlige og private aktører innen en rekke bransjer, hvorav de viktigste er bygg og anlegg, samferdsel, energi og industri. WSP Norge ble i januar 2016 del av det verdensledende tekniske rådgiverselskapet WSP, som har hovedkontor i Montreal, Canada. På verdensbasis har WSP-konsernet over 34.000 medarbeidere fordelt på 500 kontorer i 40 land. Det betyr at vi i tillegg til å være best på prosjektledelse i Norge, har en unik kompetanse og kapasitet fra en global ressursbase som gjør oss enda bedre rustet til å støtte våre oppdragsgivere.