Om TrønderEnergi AS

Vi baner vei for fornybarsamfunnet. FNs klimapanel har aldri vært så tydelige: CO2-utslippene må raskt gå ned. Mer produksjon og bruk av fornybar energi er en viktig del av løsningen. TrønderEnergi er allerede en stor aktør innen vann- og vindkraft – nå skal vi gjøre enda mer på vind.

Energi- og klimautfordringene må løses på vår vakt.

Vår kraftproduksjon foregår i 14 heleide og 8 deleide kraftverk, av disse er fire vindkraftverk.

TrønderEnergi eier 2,1 TWh vann- og vindkraftverk og er operatør for 3,3 TWh (vann og vind). 

Selskapet TrønderEnergi Kraft AS eier 35 % av Kraftverkene i Orkla, 75 % av Driva Kraftverk, 80 % av Usma Kraft og 50 % av Ytre Vikna trinn 1 (vindkraft). 

Vi arbeider med utbygging og utvikling av vann- og vindkraft, blant annet samarbeider vi med Statkraft gjennom selskapet Fosen Vind, og vi skal nå bygge 4 nye vindkraftverk sammen med Stadtwerke München. Les mer om dette HER.