Om Statkraft

Statkraft har over 100 års erfaring med produksjon av det verden trenger mest av alt i dag – fornybar energi. I dag er vi er Europas største leverandør av fornybar energi og en global markedsaktør innen energihandel. Statkraft produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft, leverer fjernvarme og kjøper og selger energi. Statkraft har 19 vindparker i drift, og  er en stor operatør av m.a vindparkene på Fosen og på Smøla.