Samarbeidspartnere

Company E.ON Vind Sverige AB
Location Malmö, Sverige
Website http://www.eon-vind.no/
Phone Number +46 702 94 61 63
Contact Person Camilla Rasmusson
Short description


Company Eolus Vind Norge AS
Location Stjørdal
Website http://www.eolusvind.com/
Phone Number +46 010 199 88 41
Contact Person Richard Larsson
Short description

Eolus Vind AB is one of the leading actors in planning, projecting and establishing wind power plants in Scandinavia and the Baltic countries.
Since its beginning in 1990 Eolus has been involved in installing 300 wind power plants. Eolus is also running an offshore wind park project (Blekinge offshore) with the capacity to produce about 8 TWh yearly.
During the years Eolus have sold off most of the wind turbines established by the company.

Today Eolus operates as:
– Developer of wind power projects
– Owner of wind turbines
– Consultants in developing wind power projects, operating wind farms, financing and administration.Company Proneo AS
Location Verdal, Stjørdal, Flatanger, Rørvik
Website http://www.proneo.no/
Phone Number +47 913 40 210
Contact Person Per Anders Folladal
Short description

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

–          Nyetableringer og knoppskytinger

–          Utvikling av eksisterende næringsliv

–          Innovasjon i offentlig sektor

–          Utvikling av klyngedynamikk og infrastruktur for innovasjon

–          Effektive koblinger mellom FoU-/kompetansemiljø og næringsaktører

Proneos kjernekompetanse er inkubatortjenester, forretningsutvikling, kommersialisering, prosess-/prosjektledelse, klyngeutvikling og omstilling. Proneos nettverk består av relevant næringsliv, FoU-/kompetansemiljø, kapital-/investormiljø og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Proneo er en lagspiller og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.Company SIVA Verdal Eiendom
Location Verdal
Website http://www.siva.no/
Phone Number +4790999040
Contact Person Stig Krokstad
Short description

Selskapet SIVA Verdal Eiendom AS (SVE) ble etablert 17.12.2002 og er et naturlig steg videre i samarbeidet mellom Kværner Verdal og SIVA. Alle SIVAs engasjementer i Verdal er nå samlet i SIVA Verdal Eiendom AS. Kværner Verdal AS eier de arealer og bygg som primært er knyttet opp til Kværner selskapenes egen virksomhet. SVE eier og leier ut 3 industrihaller på tilsammen 5 500 kvm, kontorbygg (VIPsenteret) på 7 500 kvm og en industributikk på 300 kvm. I tillegg eier selskapet 60 000 kvm tomt som leies ut på langsiktige festeavtaler.Company Åfjord utvikling
Location Åfjord
Website http://www.afjordutvikling.no/
Phone Number +47 97039265
Contact Person David Koch Dupont-Mouritzen
Short description