Om Proneo AS

Proneo har lang erfaring med å utvikle og lede prosesser for økt verdiskaping gjennom:

–          Nyetableringer og knoppskytinger

–          Utvikling av eksisterende næringsliv

–          Innovasjon i offentlig sektor

–          Utvikling av klyngedynamikk og infrastruktur for innovasjon

–          Effektive koblinger mellom FoU-/kompetansemiljø og næringsaktører

Proneos kjernekompetanse er inkubatortjenester, forretningsutvikling, kommersialisering, prosess-/prosjektledelse, klyngeutvikling og omstilling. Proneos nettverk består av relevant næringsliv, FoU-/kompetansemiljø, kapital-/investormiljø og andre innovasjonsmiljø regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Proneo er en lagspiller og benytter mulighetene som ligger i dette, internt og eksternt.