Om Kopparn Utvikling AS

Kopparn Utvikling AS er et aksjeselskap eid av Ørland kommune, som har som oppgave å drive næringsutvikling i kommunen. Selskapet har et særlig ansvar for å utvikle og legge til rette for ny virksomhet på kommunens største nærings- og industriområde; Valsneset som ligger ca. 15 km nordvest for kommunesenteret Bjugn i Ørland kommune. På slutten av -90 tallet ble Valsneset et sentralt sted i arbeidet med å etablere vindkraftteknologi i Norge, noe som resulterte i at Trønderenergi etablerte sin første vindpark med fem vindmøller i 2006. Det ble også etablert et Norsk testsenter for vindkraftteknologi med tre konsesjoner for utprøving av vindmølleteknologi. I 2019 ble testsenteret avløst av et nytt vindkraftselskap, Vimle AS, som etablerte seg med tre nye vindmøller på Valsneset er i dag er selvforsynt med miljøvennlig elektrisk kraft.