Om Fosen Opplæringskontor

Fosen opplæringskontor er et flerfaglig opplæringskontor. Vi er eid av medlemsbedriftene i regionen og bistår med rekruttering og oppfølging av lærlinger og lærekandidater. Vår målsetting er å gi lærlingene de beste mulighetene for å bli dyktige fagarbeidere.