Om Folla Tech AS

Folla Tech er etablert med avdelinger og verksted i Follafoss, Verdal, Stavanger og Vestby i Norge, og i Motala i Sverige. Vi renoverer blant annet vakuumpumper, presser, kompressorer, skruer og valser i egne verksteder, og vi gjør mobil maskinering, termisk sprøyting og mekanisk montasje på plass hos kundene. Innen vakuumteknikk gjør vi systemanalyser, optimalisering og tilstandskontroll, og vi leverer reservedeler, nye pumper og komplette vakuumpumpesystemer. Vi leverer også egenutviklede maskiner og løsninger, blant annet Folla Deploy og Folla Drive.