Bli medlem

Ønsker du å bli medlem av Windcluster Norway?

Register deg som medlem her. Medlemskontingenten for 2019 er som følger:

  • Bedrifter som har 100 ansatte eller mer: kr 20.500 eks mva
  • Bedrifter med 11-99 ansatte: kr 12.000 eks mva
  • Bedrifter som har 10 eller færre ansatte: kr 5.000 eks mva

Medlemmene i Windcluster Norway defineres blant 3 kategorier:

  • Samarbeidspartner for Windcluster Norway
  • Leverandør av produkter og tjenester til vindmarkedet
  • FoU aktør
  • Kontaktperson

  • Firmainformasjon

    Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden