Presentasjoner fra Windcluster Norways Førjulstreff 13. desember 2018

Nå har vi straks lagt bak oss 2018, og vi kan se tilbake på et godt år for Windcluster Norway og vindkraft i Norge. Det er stor optimisme og aktivitet for bygging av vindkraft i Norge, og flere vindkraftparker er under planlegging både til lands og til havs. Vi ser at vindkraft konkurrerer som kostnadseffektiv utbygging av ny fornybar energi. Dette lover godt for aktiviteten i 2019. Windcluster Norway vil neste år utvikle en ny strategi for klyngen, og du som medlem vil bli invitert til å bidra med innspill. Følg med!
» Les mer

Presentasjoner fra Windcluster Norways førjulstreff 7. desember 2017

2017 er historie, og vi kan se tilbake på godt år for Windcluster Norway og vindkraft i Norge. Utbyggingen på Fosen går utmerket etter planen, og 2018 blir en milepæl med de første turbinmontasjene. Vindkraftutbyggingen går også for fullt i andre deler av landet, og snart vil det være mange turbiner som trenger drift og vedlikehold. Windcluster Norway har satt i gang et drift og vedlikeholdsprosjekt, der vi blant annet tar sikte på å invitere dere  medlemmer til en workshop på temaet i februar.
» Les mer

Presentasjoner fra Industry meets Science 15. juni

Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger Den akselererende teknologiske utviklingen gjør det nå mulig å lage åpne plattformer hvor ulike leverandører distribuerer sine systemer/ tjenester, og Norge har et bredt spekter av relevante teknologibedrifter. Industry Meets […]

» Les mer