Presentasjoner fra Windcluster Norways førjulstreff 7. desember 2017

2017 er historie, og vi kan se tilbake på godt år for Windcluster Norway og vindkraft i Norge. Utbyggingen på Fosen går utmerket etter planen, og 2018 blir en milepæl med de første turbinmontasjene. Vindkraftutbyggingen går også for fullt i andre deler av landet, og snart vil det være mange turbiner som trenger drift og vedlikehold. Windcluster Norway har satt i gang et drift og vedlikeholdsprosjekt, der vi blant annet tar sikte på å invitere dere  medlemmer til en workshop på temaet i februar.
» Les mer

Presentasjoner fra Industry meets Science 15. juni

Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger Den akselererende teknologiske utviklingen gjør det nå mulig å lage åpne plattformer hvor ulike leverandører distribuerer sine systemer/ tjenester, og Norge har et bredt spekter av relevante teknologibedrifter. Industry Meets […]

» Les mer