Avsluttede prosjekter

Forprosjekt drift og vedlikehold

  Windcluster Norway har gjennomført et forprosjekt på drift og vedlikehold av vindparker, der målet har vært å avklare hvilke behov vindkraftparkeiere og operatører av vindkraftparker har. Dette for å identifisere ulike oppgaver som utføres innen drift og vedlikehold og for å ha et grunnlag for å utvikle tjenester og forretningsmodeller innen drift og vedlikehold av vindkraftparker. Forprosjektet er avsluttet i første kvartal…

» Les mer

Presentasjoner fra Industry meets Science 15.

Markedet etterspør løsninger innen drift og vedlikehold som er full integrert, da dagens løsninger mangler dette og gir kunden en høy kostnad ved egne integreringsløsninger Den akselererende teknologiske utviklingen gjør det nå mulig å lage åpne plattformer hvor ulike leverandører distribuerer sine systemer/ tjenester, og Norge har et bredt spekter av relevante teknologibedrifter. Industry Meets…

» Les mer

Presentasjoner fra Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar 30. mars

Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar ble arrangert 30. mars på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte.     I korte trekk fikk vi høre: – Windcluster Norways strategi for 2017-2020 – Hvordan NTE jobber med omstilling og innovasjon – Statkraft følger planen på utbyggingen på Fosen – Om Linjepartner og hvordan de skal bygge linjer…

» Les mer

Presentasjoner fra Windcluster Norways førjulstreff 8. desember

Windcluster Norways førjulstreff ble arrangert 8. desember på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte med 60 i salen og 45 på en svært stemningsfull førjulstreff middag! I korte trekk fikk vi høre at : Statkraft er on track i forhold til utbyggingen på Fosen Sarepta og Trønderenergi satser på å bygge ut flere vindkraftprosjekter…

» Les mer

Presentasjoner fra Industry meets Science 21. juni

Windcluster Norway og NOWITECH arrangerte Industry meets Science tirsdag 21. juni i Trondheim HAVVIND – en av verdens mest dynamiske, grønne og miljøvennlige bransjer – den neste store eksportnæringen for Norge. Vi fikk høre om: Introduksjon, Hans Christian Bolstad, SINTEF Energi AS og Vegard Saur, Windcluster NorwayKongsberg EMPower for Hywind Demo, Rasmus Møkgaard Hviid, Kongsberg Renewables…

» Les mer