Windcluster Norway har gjennomført et forprosjekt på drift og vedlikehold av vindparker, der målet har vært å avklare hvilke behov vindkraftparkeiere og operatører av vindkraftparker har. Dette for å identifisere ulike oppgaver som utføres…

Les mer

Windcluster Norway gjennomfører Prosjektet Verdi i Vind i samarbeid med Åfjord Utvikling og Fornybarklyngen. Prosjektet har fått støtte Trøndelag fylkeskommune og Fosen Regionråd, og skal bidra til næringsutvikling, sysselsetting og verdiskaping basert…

Les mer