Ny Vindkraftmelding: Hva nå for vindkraftnærigen?

Windcluster Norway gjennomførte møter med Energi- og miljøfraksjonen til Høyre og Ap, i tillegg til at vi deltok med våre innspill på høringen til Energi- og miljøkomiteen. Vi fremhevet særlig mangelen på fokus på verdiskapingspotensialet til næring, og spesielt hva vindkraftnæringen bidrar med verdiskaping ute i distriktene. I tillegg mente vi at meldingen undervurderte behovet for elektrisk kraft i årene fremover, og spesielt om utbygging av landbasert vindkraft stopper opp som følge av nye konsesjonsvilkår og liten lokalpolitisk vilje til å bygge ut mer landbasert vindkraft.

Våre innspill til høringen kan du lese her.