Markedsmuligheter innen offshore wind – 6. september

Velkommen til seminar om muligheter innen offshore wind fredag 6. september, Rom «Lysbuen» kantina 5. etasje hos SINTEF Energi, Sem Sælandsve 11 i Trondheim.

Global vekst og et ønske om kostnadsreduksjon gjør offshore wind attraktivt for norsk leverandørindustri som har kompetanse innen offshore og maritim.

Seminaret vil inkludere Norwegian Energy Partners sin presentasjon av markedsrapport 2019 Global Offshore Wind Market. NTNU Energi vil fortelle om industrielle muligheter innen havvind som er en voksende næring globalt og en viktig del av et fremtidig bærekraftig energisystem. SINTEF Energi vil presentere hvordan havvind kan gjøres lønnsomt.

Kom for å høre hvilke muligheter som finnes!

Program

Påmelding