Påmelding til Windcluster Norways leverandørseminar og årsmøte

Velkommen til leverandørseminar og årsmøte i Windcluster Norway torsdag 9. mai på Scandic Bakklandet Trondheim.

Vindkraft er på agendaen i Norge som aldri før. Vi har en av verdens beste vindressurser, og vindkraft pekes på som en del av vårt grønne skifte.

NVE lanserte første april Nasjonal ramme for høring av hvilke områder som er best egne for vindkraft i Norge. Det vil foregå høringsrunder og møter flere steder i landet framover. Dette vil påvirke hvor og hvordan norsk vindkraft skal bygges i Norge framover.

TrønderEnergi kunngjorde rett på nyåret at de har fattet investeringsbeslutning på utbygging av 4 vindparker i Trøndelag med Frøya, Stokkfjellet, Sørmarksfjellet og Hundhammerfjellet. Det er gledelig nyheter for Windcluster Norway. De presentere prosjektene og muligheter for underleverandører.

Vestas Services er nå i full gang med sitt oppdrag innen drift og vedlikehold med Roan vindpark som ble i gangkjørt i 2018. For 2019 står Storheia og Hitra for tur. Vestas vil fortelle om sine behov fremover. Og Vestas er valgt som leverandør på de fire nye prosjektene til TrønderEnergi.

Maintech har lang erfaring innen vedlikeholdsplanlegging. De vil dele sine erfaringer med vedlikehold innen vindkraft.

Dette og mere til får du høre om på Windcluster Norways leverandørseminar og årsmøte.

Program

Påmelding Windcluster Norways leverandørseminar og årsmøte

    Jeg bekrefter at jeg godkjenner personvernerklæringen til denne nettsiden