TrønderEnergi har tatt investeringsbeslutning på 4 nye vindkraft

Vi gratulerer TrønderEnergi med investeringsbeslutning for utbygging av vindparker på Frøya, Hundhammerfjellet (Vikna), Stokkfjellet (Selbu), og Sørmarkfjellet (Osen og Flatanger). De fire prosjektene vil tilsammen ha en årsproduksjon på i overkant av 1 TWh, og totalt skal det investeres rundt 3 milliarder kroner i de fire nye vindprosjektene.

TrønderEnergi har etter en lengre prosess funnet en samarbeidspartner i Stadtwerke München (SVM) som bidrar til å realisere disse investeringene. TrønderEnergis eierandel vil være på 30%, mens SWMs eierandel vil være på 70%. SWM har et mål om innen 2025 å bidra til å produsere fornybar energi tilsvarende hele München bys årlige kraftbehov.

NTE har også vært sterkt delaktige i å bidra til å realisere dette løftet gjennom at de nå selger sine eierandeler i prosjektene på Frøya, Sørmarkfjellet og Hundhammerfjellet, og at de har inngått en kraftkjøpsavtale med TrønderEnergi og SWM som bidrar til å sikre deler av inntektene fra vindparkene i mange år fremover. NTE får også ansvaret for å planlegge og gjennomføre utbyggingen av Hundhammerfjellet.

SWM og TrønderEnergi oppretter et felles operatørselskap som skal bygge, drifte og utvikle disse prosjektene videre fremover. Dette selskapet skal hete TrønderEnergi Vind, og vil være eid 51% av TrønderEnergi og 49% av Stadtwerke München.

Vestas er valgt som turbinleverandør for alle 4 vindparkene.

Planlagt byggestart er 2. kvartal 2019.

Les mer i pressemelding fra TrønderEnergi