Presentasjoner fra Windcluster Norways Førjulstreff 13. desember 2018

Nå har vi straks lagt bak oss 2018, og vi kan se tilbake på et godt år for Windcluster Norway og vindkraft i Norge. Det er stor optimisme og aktivitet for bygging av vindkraft i Norge, og flere vindkraftparker er under planlegging både til lands og til havs. Vi ser at vindkraft konkurrerer som kostnadseffektiv utbygging av ny fornybar energi. Dette lover godt for aktiviteten i 2019. Windcluster Norway vil neste år utvikle en ny strategi for klyngen, og du som medlem vil bli invitert til å bidra med innspill. Følg med!

Windcluster Norways tradisjonelle førjulstreff ble arrangert 13. desember på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte.

 

I korte trekk fikk vi høre om:

NORWEA gav oss framtidshåp med nasjonal ramme og estimerte 4.500 MW i utbygging av vindkraft til 2021.

Statkraft har ambisjoner om 6.000 MW vindkraft innen 2025, og med sin nye strategi skal de bli et større og bredere fornybarselskap.

Equinor har gode erfaringer med Hywind Demo, og de ser på mulighetene for å elektrisere deler av Snorre- og Gullfaksfeltet med Hywind-Tampen.

Norsk Vind Energi har Glede, Glød og Galskap, og bygger lavutslippssamfunnet med vindkraft.

Eolus Vind presenterte prosjektene Øyfjellet og Stigafjellet, og anbudsforespørsler for Øyfjellet kommer denne uka.

RISA presenterte utfordringer og muligheter i CBoP kontrakter, og hvordan man kan bli leverandør til de

Fred. Olsen Renewables har i en årrekke jobbet med eget drift og vedlikehold, og presenterte sine erfaringer med Lista-modellen.

Windcluster Norway presenterte status i klyngens Drift og vedlikeholdsprosjekt.

Vindkraftcentrum presenterte resultater fra deres Drift og vedlikeholdsprosjekt i Sverige.

Solveig styreleder oppsummerte det hele.

 

Presentasjonene er nå klare, og dersom du ønsker en eller flere av presentasjonene er det bare å kontakte Daglig leder Vegard Saur, [email protected]

 

Med ønske om en Riktig God Jul og et Godt Nytt År!