TrønderEnergi blir operatør for Roan Vindpark

TrønderEnergi har i dag kunngjort at de blir operatør for drift og vedlikehold på Roan vindpark. Konsernsjef i TrønderEnergi Ståle Gjervold uttaler at vindkraft er i sterk vekst i Norge, og i TrønderEnergi har vi i lang tid rigget oss for å ta del i denne veksten. Operatørskapet på Roan er derfor et helt naturlig valg for oss.

Roan Vindpark er den nest største av i alt 6 vindparkene i Fosen Vind med 71 vindturbiner med en installert effekt på 255,6 MW. Som en del av avtalen med Fosen Vind har TrønderEnergi hatt opsjon på å ta over operatørskapet på Roan Vindpark, og det er denne de nå har varslet at de vil ta i bruk. TrønderEnergi planlegger å overta operatørskapet av Roan Vindpark fra 1. januar 2021. I tiden frem til da vil operatørskapet av Roan Vindpark være et samarbeid mellom Statkraft og turbinleverandør Vestas.

TrønderEnergi er i dag operatør for i alt fire vindparker. Dette er Valsneset (Bjugn), Skomakerfjellet (Roan), Bessakerfjellet (Roan) og Ytre Vikna (Vikna kommune). De fire parkene hadde i 2017 en samlet produksjon på rundt 350 GWh.

Fosen Vind DA er et joint venture-selskap eid av Statkraft (52,1 %), TrønderEnergi (7,9 %) og Nordic Wind Power DA (40,0 %), et europeisk investorkonsortium etablert av Credit Suisse Energy Infrastructure Partners og støttet av det sveitsiske kraftselskapet BKW.

Windcluster Norway har et godt samarbeid med TrønderEnergi innen drift og vedlikehold på vindkraft, også gjennom vårt pågående drift og vedlikeholdsprosjekt. Vi gratulerer TrønderEnergi med operatørskapet, og ser fram til videre samarbeid. Vi vil få høre mer om dette på Windcluster Norways drift og vedlikeholds workshop 7. november – meld deg på windcluster.no!

Pressemelding fra TrønderEnergi