Invitasjon og påmelding til WCNs drift og vedlikeholds workshop og årsmøte 11. april

Velkommen til workshop og årsmøte i Windcluster Norway 11. april!

Det er stor byggeaktivitet på vindkraft i Norge. Disse parkene vil trenge både ettersyn, optimalisering av drift og ulike grader av vedlikehold framover.

Statkraft og TrønderEnergi planlegger nå sine drift og vedlikeholds behov innen vindkraft på Fosen. Begge vil være sentrale aktører som vil trenge leverandører av produkter og tjenester innen drift og vedlikehold vindkraft. Statkraft og TrønderEnergi vil bidra med innlegg om sine behov, i tillegg vil Multiconsult bidra med innspill på hva som kreves av deg som leverandør.

Kom for å høre hvilke muligheter som finnes!

Program

Påmelding til workshop og årsmøte – kun for medlemmer.