Presentasjoner fra Windcluster Norways førjulstreff 7. desember 2017

2017 er historie, og vi kan se tilbake på godt år for Windcluster Norway og vindkraft i Norge. Utbyggingen på Fosen går utmerket etter planen, og 2018 blir en milepæl med de første turbinmontasjene. Vindkraftutbyggingen går også for fullt i andre deler av landet, og snart vil det være mange turbiner som trenger drift og vedlikehold. Windcluster Norway har satt i gang et drift og vedlikeholdsprosjekt, der vi blant annet tar sikte på å invitere dere  medlemmer til en workshop på temaet i februar.

Windcluster Norways tradisjonelle førjulstreff ble arrangert 7. desember på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte med 55 i salen og 40 på en svært stemningsfull førjulstreff middag!

 I korte trekk fikk vi høre at :

 • Norwea har stor tro på mer vindkraft i Norge – fordi Vindkraft er den billigste nye kraftformen
 • Statkraft har nå lyst ut de siste kontraktene på adkomst og internveier på de siste tre parkene i Fosenprosjektet – og fortalte om Statkrafts nye strategiske satsingsområder
 • Det skal satses 200 MRD kroner på Vindkraft i Sverige fram mot 2040 i følge Vindkraftscentrum
 • Havsul er nærmere en realisering en noen gang med muligheter for norsk offshore industri
 • Grenselandet og Davvi prosjektet i Finnmark kan bli den første vindkraftparken som blir bygd uten subsidier i Norge
 • Det er også gode innlandsprosjekter i Norge, og Austi Raskiftet fanger innlandsvinden
 • Windcluster Norway i samarbeid med Vindkraftcentrum har satt i gang prosjekt Drift og Vedlikehold for å finne nye muligheter for våre medlemmer
 • Vestas Service  presentere sitt drift og vedlikeholdsprogram og muligheter for 3. parts leverandører
 • Bergen Group AAK presenterte sine erfaringer som 3. parts leverandør innen vindkraft i Norge
 • Wind Power Sweden  presenterte sine erfaringer som 3. parts leverandør innen vindkraft i Sverige
 • Aak safety orienterte om forståelsesbasert sikkerhet
 • Styreleder Solveig oppsummerte og gav oss veien videre for Windcluster Norway

 

Presentasjonene er nå klare, og dersom du ønsker en eller flere av presentasjonene er det bare å kontakte undertegnende.