Statkraft søker etter H&S koordinatorer for Fosen Vind

Statkrafts som operatør for Fosen Vind DA søker etter 3 Helse og Sikkerhetskoordinatorer (H&S kooridnator).

Fosen Vind DA bygger Europas største landbaserte vindkraftanlegg i Midt-Norge. Fosen Vind-utbyggingen omfatter vindparkene Harbaksfjellet, Roan, Storheia og Kvenndalsfjellet på nordsiden av Trondheimsfjorden (ca. 750 MW), samt vindparkene Geitfjellet og Hitra 2 sør for Trondheimsfjorden (ca. 250 MW). Det er Statkraft som gjennomfører utbyggingen på vegne av Fosen Vind DA.

H&S-koordinatorene er lokalisert til byggeplassen og anleggskontoret for Geitfjellet, Harbaksfjellet og Kvenndalsfjellet vindparker i Snillfjord og Åfjord kommuner i Sør-Trøndelag.

Rollen som H&S-koordinator innebærer å kontrollere og føre tilsyn med kontraktørenes H&S planer og arbeid. Rollen vil koordinere og tilrettelegge mellom ulike aktører på og i tilknytning til anleggsområdet for å sikre at virksomheten kan drives i tråd med Statkrafts høye forventninger til helse og sikkerhet. Rollen vil ha ansvar for å påse at Statkrafts forpliktelser knyttet til sikkert arbeid på og i tilknytning til anleggsområdet overholdes.

Det stilles krav til erfaring fra tilsvarende arbeid.

Les mer på Statkraft sine nettsider statkraft.easycruit.com