Eivind Torblaa i Statkraft overtar som daglig leder i Fosen Vind DA

Eivind Torblaa overtok som daglig leder i Fosen Vind DA 15. august etter Kristian Aa. Torblaa har tidligere hatt en rekke lederstillinger innenfor vindkraft i Statkraft og kommer nylig fra stillingen som landsjef for Statkraft i Tyrkia.

Eivind Torblaa har lang leder- og styreerfaring fra vindkraftselskaper i Norge og i utlandet. Som mangeårig leder for Statkrafts eieroppfølging av vindkraft, har Torblaa blant annet vært involvert i utbygging og drift av havvindparker i Storbritannia, samt vindparker på land i Norge, Storbritannia og Sverige.

Kristian Aa har ledet Fosen Vind siden det ble etablert i 2014, og ønsker nå å trappe ned. Windcluster Norway har hatt et meget godt samarbeid med Kristian Aa og ønsker å takke han så mye for samarbeidet i årene som har gått. Vi ønsker Eivind Torblaa velkommen som ny daglig leder.