Presentasjoner fra Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar 30. mars

april 7, 2017

Windcluster Norways leverandør- og årsmøteseminar ble arrangert 30. mars på Scandic Nidelven i Trondheim med bra oppmøte. 

 

 I korte trekk fikk vi høre:

– Windcluster Norways strategi for 2017-2020

– Hvordan NTE jobber med omstilling og innovasjon

– Statkraft følger planen på utbyggingen på Fosen

– Om Linjepartner og hvordan de skal bygge linjer med ny maste-teknologi på Fosen

– Veidekke ønsker underleverandører for utbygging av infrastruktur på vindparken Storheia

– Hvordan den langsiktige jobbingen til Peikko Norge har gitt resultater

– Hvordan Nexans smarte kabelløsninger effektiviserer utbygging av vindparker

– Presentasjon av nytt medlem Lloyd´s Register Consulting Energy og deres satsing Low carbon

– Presentasjon av nytt medlem ÅF Engineering og hva de gjør innen vindkraft

 

Presentasjonene er klare, og dersom du ønsker en eller flere av presentasjonene er det bare å kontakte daglig leder, [email protected]